Batuotas ir Ksena Katinai su Lakišių pora atvyko prie Šiluvos koplyčios

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Batuotas ir Ksena Katinai su Lakišių pora atvyko prie Šiluvos koplyčios

Nycių kaimo gyventojai, turtuoliai Batuotas ir Ksena Katinai drauge su Lakišių sutuoktinių pora iš Papyvesio slėnio nuvažiavę iš tolo žvelgia į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią ir negali atsistebėti šios šventovės tokiu ypatingu aukštumu ir didingumu. Po praeito savo apsilankymo Kryžių kalne, nyciečiai Katinai drauge su Raudonakiu Lakišiumi, grįžtant namo, kone visą kelią labai daug tarpusavyje diskutavo būtent apie visas kitas, Lietuvoje esančias šventas katalikams vietas ir taip galop leidosi Katinai įtikinami Raudonakio, kad, naudojantis laisvu savaitgalio metu, reikėtų jiems visiems dar būtinai apsilankyti ir Šiluvoje, kur stovi garsi visoje šalyje koplyčia, susijusi su kadaise šioje vietoje įvykusiu Mergelės Marijos Apsireiškimu. Tad ramų ir saulėtą sekmadienį abudu nyciečiai Batuotas ir Ksena, pasiėmę draugėn ir Raudonakį Lakišių su jo žmona Skirmante, vėl su savo visureigiu „Mersu Geliku“ leidosi vos ne tikron piligriminėn kelionėn – tiesiai į Šiluvą Raseinių rajone, kad ten pamatytų būtent tą koplyčią, prie kurios irgi dar niekuomet nėra buvę. Pirmiausiai pačioje Šiluvoje, vos tik išlipus visiems iš Katinų visureigio, keliauninkus gan nustebino tai, kad prie pat šio Šiluvos pasididžiavimo, didingos šventovės stūkso ir kapinės, tai jiems nelabai patiko, dar juos irgi nustebino tai, kai jie sužinojo, kad Marijos apreiškimo vietoje stovinti statula pavadinta Ligonių Sveikata. Įžengę į koplyčios vidų, atvykėliai Katinai bei Lakišiai pamatė ir ypač aukštus vidaus skliautus, ir esantį altorių ir pačią Marijos skultūrą stovinčią. Keliauninkams ir šita vieta paliko tikrai labai stiprų įspūdį, ketveriukė vos ne beveik sulaikę kvapą su įdomumu tik vis dairėsi ir dairėsi aplinkui. Bet tam kartui piligriminių jų kelionių ir pakaks. 2021 m. gegužės 16 d.