Batuotas Katinas apsilankė pasvalietės meno kuratorės Elegijos Fromičiūtės namuose

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Batuotas Katinas apsilankė pasvalietės meno kuratorės Elegijos Fromičiūtės namuose

Ar pamenate, kaip praeitų metų gruodžio mėnesį Nycių kaimo gyventojui, turtuoliui Batuotui Katinui buvo telefonu skambinusi jo nauja pažįstama, dailininkė iš Pasvalio – Elegija Fromičiūtė ir prašiusi jo paties rasti jai dėl piešinių kokių nors labai senų, archyvinių nuotraukų su Papyvesio slėnio vaizdais? Taip, Batuotas paskui stengėsi surasti tai meno kuratorei tokių nuotraukų, kadangi pats namie neturi, buvo net susisiekęs su vienu Kėžių kaimo gyventoju, tarėsi iš jo gauti nuotraukų su buvusių medžių stuobrių palei pat upės vagą vaizdais, bet paskui tas kėžietis susirgo ir tuo viskas ir pasibaigė. O šį vasario mėnesį nekantraudama ir siekdama naujienų gauti, Elegija vėl tiesiogiai pačiam Batuotui paskambino, bet kai išgirdo, kad nycietis tų nuotraukų kol kas taip ir negavo, nenusiminė ir pakvietė patį Batuotą artimiausiu metu vis tiek užsukti svečiuose, į jos namus Pasvalyje. Praeitą sekmadienį Batuotas būtent tai pagaliau ir padarė. Pasvalyje nycietis Batuotas pirmąsyk gyvai išvydo šios daile užsiimančios merginos, Elegijos namus – dideliame pastate viename namo gale gyvena senieji Fromičiai, o jų dukra – kitame. Pirmiausiai namuose Elegija aprodė Batuotui savo pačios darbo kambarį, kuriame stovi stacionarus kompiuteris su skaitmeninei dailei skirta įranga, tas kambarys pilnas prigrūstas visokių drobių, molbertų, teptukų, dažų dėžučių ir pačios Elegijos sukurtų tapybos darbų. Nors pats svečias Batuotas ir prisipažino esantis visiškai neišmanantis dailėje, nemokantis piešti, bet Elegija vis tiek įkalbėjo jį bent nors trumpam prisėsti prie jos kompiuterio ir su jos grafine piešimo planšete pabandyti ekrane ką nors nupiešti, kad ir ją pačią. O kai vėliau pamatė, kad Batuotas tikrai nemoka piešti ir kaip ją ekrane visai kreivai pavaizdavo, nesusilaikė ir tuojau pradėjo vis labiau kikenti iš juoko... 2021 m. vasario 14 d.