Burtininkas Arabelius nyciečius vaikus pirmąkart nusigabeno į Dainavą, namo

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Burtininkas Arabelius nyciečius vaikus pirmąkart nusigabeno į Dainavą, namo

Prisimenant šiuos labai senus praeities įvykius, visuomet reikia tai laikyti omenyje, kaip viena iš pagrindinių Gerųjų Burtininkų šeimos atsiradimo Nycių kaime istorijos pirminių užuomazgų. Kada iš Dainavos miškų į Nycių kaimą, Neverauskų šeimos prieglaudon atvykęs jaunas burtininkas Arabelius Kukurbezdis po pastarojo nemalonaus nutikimo Kėžių kaimo mokykloje su stebuklingu žiedu ir Tukuručio iškrėstu piktu pokštu matematikos mokytojai, jie ilgainiui dar labiau tarpusavyje susidraugavo, tapo Arabelius su šešiais vaikais tiesiog didžiuliai, neišskiriami draugai, visi buvo tuom tik patenkinti. Visų pirma, atsirado kas dar papildomai galėtų iš nyciečių būti atsakingas dėl to šešeto elgesio tarp mokyklos sienų, be to, dar ir kitaip jis galėjo tiems mokiniams teikti naudą iš savo pusės – ogi padėti namie mokytis. Bet ėmė paskui ir atėjo tokia diena, kada burtininkas Arabelius staiga pasijuto pernelyg užtrukęs savo buvimu pas Neverauskus ir ėmė vis stipriau ilgėtis savo paties namų, kurie stovi Dainavos miškų glūdumoje. Bet pastarieji nauji draugai Arabeliaus taip paprastai nepanoro išleisti kelionėn iš savo namų – jie užsidegė karštu noru irgi su drauge keliauti tiesiai į Dainavą. Amsius Navagrockis, Tukurutis Kosmonautas, Morkis Kiškulis, Murklys Lapas, Gudrius Pelynas ir Čiauškutė Užlūpaitė apsisiautė drauge su Arabeliumi po ta pačia teleportacine mantija, su kuria anas ir atvyko į Nycius ir taip visi drauge žaibiškai persikėlė tiesiai į Dainavą, prie pat anuometinių Kukurbezdžių šeimos namų. Tą vakarą, medinėje šeimos pilaitėje Arabeliaus mama Nukliopa atvykėlius vaikus supažindino su visa savo šeima... 1996 m. spalio 12 d.