Burtininkas Tukurutis naktį susapnavo vieną baisų sapną

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Burtininkas Tukurutis naktį susapnavo vieną baisų sapną

Nycių kaimo gyventojui, burtininkui Tukuručiui Kosmonautui šio metu yra gan sudėtingas ir keistokas metas. Negana to, kad beveik kiekvieną dieną iš eilės jo galva vis yra prikimšta visokių rūpesčių ir neramių, negerų minčių, tai dar ir naktimis jis nelauktai pradėjo nebetūrėti ramybės. Jau kelintą naktį tas Tukurutis pradėjo sapnuoti tikrai baisius sapnus. Net ir pačiam dabar galva neišneša, ką toks sapnas iš viso gali reikšti. Ir blogiausia, kad tie keisti naktiniai vaizdiniai vis pradėjo kažkaip kartotis – Tukurutis tuose sapnuose mato, kad jį neva tarsi lyg atvirai sučiumpa kažkokios aukšti pareigūnai, tarsi lyg ir iš VSD, diržais ir pančiais jam supančioja kaklą ir rankas, nusiveda į keistą vietą, prie kažkokio tarpeklio, prarajos ir pradeda jį atvirai tardyti, neva tarsi labai aiškiai žinodami Tukuručio tikrąją prigimtį ir kokius aiškiai suformuluotus klausimus šiam burtininkui reikia užduoti. Į kažkokį aukštą užsienio valdininką panašus senas ir praplikęs VSD pareigūnas, su esesininko apranga žino Tukurutį esant ateivių kilmės ir mėgina iškvosti, būtent kokios ateivių rasės palikuoniu jis esantis, kiša jam prieš pat nosį kažkokį didelį, nematytą popieriaus lapą su ten nupieštais ateivių portretais, bet pats Tukurutis žiūri ten ir nieko nesupranta, ten tarp anų ateivių nėra nė vieno būtent jo kosminės rasės. Iš tolo į Tukrį yra nukreipti kažkokie keisti ginklai, kuo ilgiau burtininkas nenori pateikti atsakymo, tuo vis artyn jo tie ginklai yra kišami. Ir kažkoks nematomas balsas iš šono tą VSD vadą vis ragina paskubėti, Tukurutį identifikuoti ir pašalinti iš žaidimo, nes atseit kažkokia kosminė rasė norinti, kad visos kitos čia esančio svetimos rasės būtų sunaikintos. Ir tuomet burtininkas lovoje staiga pabunda iš miego. Pajunta, kad jo visas kūnas dabar yra šlapias nuo šalto prakaito ir nuo sapno jam vis dar tebėra baisu viduje. 2021 m. vasario 26 d.