Chuliganas Redas atvirai tyčiojasi iš Kupiškio "COVID - 19" punkto medikų darbo

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Chuliganas Redas atvirai tyčiojasi iš Kupiškio "COVID - 19" punkto medikų darbo

Nemalonu pasakoti tokius dalykus, bet prie pat Kupiškio miesto, pakelėje, trikampiame žemės sklype savo darbą pradėjęs „COVID – 19 Zuntės mobilus tyrimų punktas“ jau susirado ir savotiškų savo priešų, jų vykdomos veiklos nekentėjų. Paklausykit, štai ką Nycių verslininkei Musei Šunėnienei jos įmonės „Nyciupys“ biure tiesiogiai papasakojo apie to medikų punkto darbo reikalus sekretorė Maura Kalninskienė, kurios vienos kaimynės sesuo ir dirba tame punkte. (Beje, o nyciečiai tai visai neskuba tikrintis dėl Koronaviruso, tik vos keli jų šitą testą padarė. Tuo tarpu Katinų „Papyvesio“ turizmo sodyboje jau visi keturi suaugusieji prižiūrėtojai buvo ėję pasitikrinti, nes juk kartais jiems darbo metu tenka bendrauti ir su atvykusiais užsieniečiais.) Taigi, jau rugsėjo pirmosios popietę keliu, palei pat patikros punktą vis pradėjo dažnai lėkioti tas pats automobilis – oranžinės spalvos „Renault Megane“, kuris trumpam vis sustoja, kad ten susėdę paaugliai vaikinai vis iškištų savo galvas pro langus ir atvirai išvadintų apsauginiais kostiumais vilkinčius medikus visokiais negražiais žodžiais, tokiais kaip „gandonai“ ir panašiais, pasišaipytų, tyčiotųsi iš medikų atliekamo prasmingo darbo su pacientais, nėmaž nė kiek neįvertindami tikrosios viruso grėsmės visuomenei, tuom parodydami, kad patys yra visai „buki“ ir „nesusitūpėję“. Ir tas pats patyčių veiksmas kartojasi net kelis kartus per dieną. Vienąkart vienas įžūlus paauglys net visai išdrįso išlipti iš mašinos ir su dažų flakonėliu bandė apipurkšti mediko kostiumą, bet tas tvojo jam su kumščiu ir taip apsigynė. Iš pradžių medikai suko savo galvas, kas per vieni idiotai juos čia vis puola, bet paskui prisiminė, kad tą patį skustagalvį paauglį jau buvo matę laikraštyje, kai miesto teisme pernai vyko Redo ir kitų paauglių bylos proceso nagrinėjimas. Taigi, netikėlis paauglys chuliganas Redas ir vėl grįžo prie savo mėgstamos, smerktinos veiklos. 2020 m. rugsėjo 2 d.