Davatka Vida Lajūnienė vaikų stovykloje, Kupiškyje kalbasi su nauju savo pažįstamu, Rimviu

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Davatka Vida Lajūnienė vaikų stovykloje, Kupiškyje kalbasi su nauju savo pažįstamu, Rimviu

O kaip šiuo metu, dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė – Lajūnienė? Taigi, visą tą mielą vasaros šeštadienio dieną Kupiškyje, prie pat bažnyčios parapijos namų surengtoje dieninėje, biblinėje vaikų vasaros stovykloje „Vaikeli, eik su Jėzumi!” aplinkui zujo susirinkusi visa daugybė įvairaus amžiaus vaikų, o joje viskam pirmą kartą vadovavo šioji davatka Vida Lajūnienė. Bet kad ir kokia įstabi diena tai bebūtų, net ir ji su visa tikėjimui pagerbti skirta stovykla taipogi jau ėjo galop, kai stojo vakaras. Saulei leidžiantis vakarų pusėje, tuo pat metu Kupiškio parapijos namų kieme bebuvo like tik vos saujelė vaikų, kiti jau traukė namo, o pati vadovė Vida jau buvo visai nusivariusi nuo kojų po tokios įtemptos dienos. Ji sėdėjo ant lauko mūrinių laiptelių ir net nepastebėjo, kaip ilgam užsikalbėjo su šalia irgi prisėdusiu vienos iš stovyklos dalyvių, mergaitės tėčiu. Vyras pasisakė esantis vardu Rimvis, kad jo dukrelė Smilga jau antrus metus iš eilės dalyvaujanti va tokioje bažnyčios rengiamoje stovykloje ir nejučiom papasakojo vienas kitam itin daug apie savo asmeninius gyvenimus. Rimvis pasiguodė Vidai, kad savo 9 –etę dukrą jam dabar tenka auginti visai vienam, nes prieš metus pradingo jo žmona, o Vida papasakojo apie savo su vyru pasirinktą dvasingą gyvenimo būdą, kas pašnekovui pasirodė tikrai keistokai. Jis irgi tikintis, bet ne taip itin gyliai. Rimvis Kišiniovas dar nevalingai bandė paliesti Vidos kūną, bet ta tik susiraukė ir atstūmė jo ranką. Tačiau jis Vidai vis vien paliko didžiulį įspūdį. 2022 m. liepos 2 d.