Manosios dienos, po Bakšėnų pradinės mokyklos baigimo 3,2

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Manosios dienos, po Bakšėnų pradinės mokyklos baigimo 3,2

Apie manąsias gyvenimo dienas, kas vyko netrukus po to, kai aš Bakšėnų pradinėje mokykloje pabaigiau savo ketvirtos klasės mokslus, po paskutinės mano mokymosi šioje mokykloje dienos. Čia bus trečiojo piešinio antras papildymas. Taigi, tada buvo jau gražus, šiltas ir giedras vasaros dienos vakaras, saulutė leidosi vakaruose, o mane mama tuo metu ir vėl su mūsų „Moskvičiumi“ vėl vežė vieškeliu tiesiai į Bakšėnus, pas ten dirbančią vietinę medicinos felčerę. Važiuodamas atkreipiau dėmesį būtent į tą patį pakelėje, tolumoje augantį vešlų rugių lauką. Ir buvo tikrai smagu pamatyti, kaip vos per trumpą laiką rugiai tame lauke jau yra taip stipriai ir gražiai išsistiebę. O aš pats, per praeitus mokslo metus eidamas lauko keliuku pro pat šalį, savo akimis mačiau tai, kaip tie patys rugiai tame lauke buvo aną rudenį ką tik pasėti, kaip tie rugiai ten išdygo ir augo, kaip šį pavasarį jie vėl visu gražumu suvešėjo, sužaliavo. O dabar, vos beveik per trumpą laiko tarpą, tie rugiai ten jau tapo tokie tikrai dideli suvešėję, man tuomet tai pamatyti buvo tikrai gan smagu...