Nyciečio Tuko ir miestietės davatkos Vidos draugystės skaudi istorija 20

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečio Tuko ir miestietės davatkos Vidos draugystės skaudi istorija 20

Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės davatkos Vidos draugystę. Pats nycietis Tukas, nors viskas ir atrodo gerai, kažkaip pradėjo jausti viduje negerą įtarimą, kad jau vis tiek kažkodėl mažiau dabar draugė Vida Pribeldaitė juo domisi ir lyg truputį nuo jo nutolo. Po savo skandalingojo apsilankymo Nyciuose, davatka Vida pastebimai jau kiek mažiau Tukui telefonu beskambina, nebe tiek, kiek anksčiau. O Tukas ir toliau žvelgia į ją, kaip į labai rimtą draugę, su kuria būtinai sukurs šeimą ir rimtai galvoja apie gyvenimo su ja perspektyvas. Vida lyg ir buvo apie tai minėjusi, bet vyras taip dar tiksliai nežino, ar jie visi gyvens Vidos bute. Taigi, sulaukęs dar vieno apniūkusio rudens ryto ir nebepakėlęs jį dabar kankinančios vis labiau gausėjančių klausimų naštos, Tukas nutarė vėl telefonu tuojau tai Vidai paskambinti ir su ja apie savo ateitį pasikalbėti. Nycietį domina tik labai rimti dalykai – kada gi įvyks jo ir Vidos vestuvės, kur jie visi trys po to gyvens, ar gal atskirai nuomosis butą. O pati Vida tik pakartojo tai, ką jau buvo sakiusi: kad ji vienodai mylės ir Tuką ir jo sūnelį Keną ir visi trys gyvens kartu Vidos tėvų bute. Taigi, šiam vyrui teks pamiršti gyvenimą kaime ir keltis gyventi į miestą. 2011 m. spalio 15 d.