Nyciečio Tuko ir miestietės davatkos Vidos draugystės skaudi istorija 32

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečio Tuko ir miestietės davatkos Vidos draugystės skaudi istorija 32

Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės davatkos Vidos draugystę. Nycietis Tukas vis dar tyliai tebesikankina viduje ir kremtasi dėl to, kam iš viso jis leidosi kvailinamas tos miestietės Vidos Pribeldaitės kalbų ir jai net padovanojo sužadėtuvių žiedą. Juk dabar jau yra aišku, kad visi Vidos duoti pažadai, kaip ir pati jos meilė, buvo netikri. Vida tėra tik paskutinė melagė, apgavikė, visiškai nesąžininga ir nesilaikanti savo žodžio, dėl to neverta nė vieno vyro meilės. Nycietis vyras turbūt padarė pačią didžiausią klaidą, kad davatkai Vidai žiedą buvo dovanojęs ir dabar dėl to jis labai gailisi. Bet gal dar ne vėlu tą žiedą atsiimti? Tad Tukas, pagautas vidinio azarto, kitą dieną ir vėl su autobusu nuvyko tiesiai į Kupiškį, nes yra jau kuo rimčiausiai pasiryžęs iš savo buvusios draugės Vidos atsiimti savo jai dovanotą žiedą. Tukui yra baisiausiai nemalonu šio reikalo imtis, bet, nieko nepadarysi, reikia. Jis gi privalo ištaisyti savo padarytą kvailą klaidą. Bet Vida to Tuko neįsileido į savo butą ir net kalbėtis su juo nenorėjo, tik iš už uždarytų durų vis jam garsiai ir piktai šūkavo, kad jam žiedo ji niekada negražins. Vyras grįžo namo nieko nepešęs... 2011 m. lapkričio 19 d.