Nyciečio Tuko ir miestietės davatkos Vidos draugystės skaudi istorija 36

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečio Tuko ir miestietės davatkos Vidos draugystės skaudi istorija 36

Baigiu pasakoti apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės davatkos Vidos draugystę. Nycietis turtuolis Batuotas Katinas po to, kai vakar buvo su Tuku taip šlykščiai ir neteisingai apkaltinti Pribeldų šeimos nebūtu dalyku, dabar pats jau tiktai gailisi dėl to, kam iš viso paklausė ir buvo nuvykęs irgi į tą Kupiškį. Šiandien Batuotas pakvietė Tuką rimtam pokalbiui ir davė jam tik vieną patarimą – kad jis daugiau niekada gyvenime nebesiartintų artyn prie tos davatkos Vidos Pribeldaitės. Tukas būtinai turi daugiau nebeskambinti Vidai, su ja nebesikalbėti ir laikytis kuo toliau nuo jos namų. Ir svarbiausia – Tukas privalo pamiršti tą Vidą visam laikui. Na, o pats Tukas irgi taip pat visiškai pritaria savo globėjo nuomonei, kad būtina jam visiškai išbraukti tą miestietę davatką Vidą iš savo paties gyvenimo. 2011 m. lapkričio 28 d.