Papyvesio slėnyje žiemą lankosi Turizmo infrastruktūros ekspertė Žana 6

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Papyvesio slėnyje žiemą lankosi Turizmo infrastruktūros ekspertė Žana 6

Paskutinė pasakojimo dalis apie tai, kaip vieną šaltą ir saulėtą žiemos dieną į Katinų „Papyvesio“ kaimo turimo sodybą atvykusi panevėžietė valdininkė, Turizmo infrastruktūros ekspertė Žana Kapronienė čia vykdė šios sodybos oficialią veiklos patikrą. Beeinant per gilų sniegą Papyvesio slėnio pakalnėje, dar labiau į pietų pusę, štai pagaliau jau ir buvo drauge pasiektas pats galutinis šios kelionės taškas – keliukas ir lieptas, kuris nutiestas viršum Pyvesos upės ir veda tiesiai į nyciečių Katinų verslo konkurentų teritoriją – kitapus upės, pamiškėje Salvino Spiečiaus 2017 metais pastatytą kaimo turizmo sodybą. Turizmo ekspertė Žana drauge su ją lydinčiais Batuotu, Ksena, Raudonakiu ir Pepinu toliau jau link šios sodybos eiti ir nebegalėjo, nes tai svetimos jiems valdos, tad tik pastovėjo čia ir pasidairė. Šioji konkurentų vieta patiems Katinams kelia tik pačius nemaloniausius prisiminimus, nes šioje vietoje sodybą pastatęs ponas Spiečius pačiam Batuotui tiek visokių blogybių yra pridaręs, tiek visokių pinklių, suktybių rezgė, bet galop savininkas jos atsisakė - Spiečiaus ši sodyba keistomis aplinkybėmis atiteko Orestui Lapinui iš Pyvesos miško. Taigi, nenuostabu, kad ir dabar, kai tik vos išvydo prie lieptelio pastatytą stendą su užrašu, kad ši sodyba yra uždaryta, nes čia buvo pažeistos sanitarinės taisyklės, Batuotas iš viso pilvo pratrūko garsiai kvatotis. Nors gal ir negražu, bet nycietis turtuolis dabar taip džiaugėsi šio savo verslo konkurento ryškiu pralaimėjimu. Tad taip ir pasibaigė šis Žanos žygis per visą slėnį, ji, baigusi darbą, vėl grįžo atgal į sodybą ir su automobiliu išvažiavo namo. 2021 m. sausio 14 d.