Religinės fanatikės Vidos Lajūnienės didžiausias gyvenimo džiaugsmas - skaityti knygas apie tikėjimą

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Religinės fanatikės Vidos Lajūnienės didžiausias gyvenimo džiaugsmas - skaityti knygas apie tikėjimą

O kaip šiuo metu, dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė – Lajūnienė? Kas ilgiau jau pažįsta šią dar jauną moterį, žino, kad toji miestietė Vida yra visiškai nemėgstanti skaityti grožinės literatūros knygas, ji visada skaitanti tiktai vien religinio pobūdžio knygas apie tikėjimą ir nieko daugiau – „ten, tuose populiariuose grožiniuose romanuose nuolatos yra pilna prirašyta siužetų, kuriuose atvirai propaguojamas seksualinis gyvenimas, polinkis į paleistuvavimą ir kiti nuodėmingi dalykai, tad geriau jau vietoj to man skaityti pamėgtas ir pamokančias religines knygas apie Dievą ir tikėjimą“, teigia ji. Ir skaito davatka Vida tokias religines knygas su didžiausiu malonumu. Štai ir dabar Vida vėl nuėjo į Kupiškio miesto biblioteką, kad ten gal jau penktą kartą vėl pasiimtų skaityti tą pačią nuoširdžių kunigo tekstų pilną knygą – „Dievo karalystės žemė“. Ne visada Vida ir jos vyras Žydrūnas sutaupo pakankamai pinigų, kad nuolat galėtų vis įsigyti po naują ir tikrai jiems vertingą religinę knygą, tad dėl to ir eina kartais vis į biblioteką. Bet štai šiuo metu Lajūnų pora jau ir vėl kaupia pinigus, kad už juos galėtų įsigyti dvi juos dominančias naujas knygas: „Vienuolinio gyvenimo pavojai ir nukrypimai“ (Vidai jau teko pagyventi ir vienuolyne, tad ji gerai žino, kaip ten kartais nutinka) ir „Skaistumo akibrokštas“ (Vidai nėra didesnio ištikimybės Dievui įrodymo, kaip ištisas absoliutaus skaistumo laikymasis). Tarp kito, ir Vidos vyras Žydrūnas taipogi labai vertina tas knygas apie tikėjimą. 2022 m. gegužės 10 d.