Tinkio Vinkio du draugai prie savo Natulionio mokyklos kaunasi su chuliganais

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Tinkio Vinkio du draugai prie savo Natulionio mokyklos kaunasi su chuliganais

Šis nesmagus nuotykis buvusiam Nycių kaimo gyventojui, jaunuoliui Tinkiui Vinkiui Asalibeter ir jo draugams nutiko tada, kai jis mokėsi dar tik vienuoliktoje klasėje, Kupiškio miesto P. Natulionio vidurinėje mokykloje. Vieną pavasario dieną, pasibaigus pamokoms „natulionkėje“, pastarasis vienuoliktokas Tinkis Vinkis su dviem savo klasiokais ir dar su keturiais kitais nyciečiais ėjo drauge iš mokyklos, link savo juodojo automobilio „BMW“, pasiruošę grįžti namo, kai jiems kelią staiga pastojo keturi pikti, keršto ištroškę chuliganai iš Pankašavos miestelio, jiems jau pažįstami iš negerosios pusės, po dalyvavimo šokiuose. Draugai jau buvo susitarę, kaip tokiu užpuolimo metu elgtis – tad likę paaugliai šoko į savo automobilį, o Popierius drauge su Džerijumi nukreipė užpuolikų chuliganų dėmesį į save ir anie šiuos berniukus nusivijo užu mokyklos kampo, tiesiai į sporto stadiono teritoriją. Čia Džerijus pasinaudojo savo pagalbiniu „koziriu“ – turimu stebuklingu „tapimų aparatėliu“, kurio dėka Popierius Popierėnas gali pakeisti savo pavidalą ir transformuotis į kaskart vis didesnį ir galingesnį „mega“ kovotoją. Tam, kad užpuolikams sukeltų pakankamai siaubo, Džerijus aparatėlyje paspaudė vieną po kito du mygtukus, o Popierius išsyk netrukus pavirto dideliu milžinu – Gigant SuperPopieriumi – KetMetaliniu, kuris iš savo nugaros, pro ten esančias dureles paleido į orą, viršum chuliganų savo raketą. Toji susprogo chuliganams viršum galvų, bet tik vos du teišgąsdino. Popierius atvirto vėl atgal į save ir su Džerijumi pasileido bėgti, du chuliganai juos vijosi, bet berniukai spėjo laiku įšokti į bevažiuojantį Tinkio „BMW“ ir tokiu būdu laimingai parvažiavo namo, į Nycius. 2003 m. kovo 21 d.