Tukurutį prieš Kėžių mokyklos direktorių užstojo burtininkas Arabelius

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Tukurutį prieš Kėžių mokyklos direktorių užstojo burtininkas Arabelius

Prisimenant ir pasakojant toliau apie vieną įsimintiną dabartinio Nycių kaimo gyventojo ir burtininko Tukuručio Kosmonauto gyvenimo įvykį iš tolimosios jo praeities, paauglystės laikų, kada jis per savo paikumą buvo stipriai įžeidęs vieną, matematikos mokytoją ir tuo užsitraukęs visos Kėžių kaimo mokyklos vadovybės rūstybę. Nors ir labai seniai tai buvo, bet tas nutikimas vis tiek išskirtinis yra. Po to, kai nycietis, anuometinis septintokas Tukurutis visos savo klasės akivaizdoje su stebuklingojo žiedo pagalba atvirai pasityčiojo iš matematikos mokytojos, pradangindamas ir sugražindamas jai sijoną, įsižeidusi mokytoja tuoj pat pasikvietė į klasę mokyklos direktorių Arnoldą Klypą, po to pats prasikaltėlis berniukas ne tik gavo itin rimtą pastabą dėl elgesio, iki pat pamokos galo buvo priverstas gėdingai stovėti kampe, bet dar ir iš jo tučtuojau buvo atimtas tas jo turėtas stebuklingas žiedas. Vakarop, grįžęs namo, į Nycius, Neverauskų šeimos prieglaudon, berniukas atvirai prisipažino, ką buvo mokykloje iškrėtęs ir dėl ko prarado žiedą. Na, ir spėkite, kas netikėtai ėmė ir apsiėmė priešais mokyklos mokytojus užstoti, apginti patį jaunąjį Tukurutį – ogi tas pats iš Dainavos kaiman atvykęs burtininkas Arabelius Kukurbezdis. Pastarasis Arabelius jau rytdieną nuvyko tiesiai į tą pačią Kėžių kaimo mokyklą, kad ten susitiktų su pačiu direktoriumi ir pakalbėtų su juo apie pastarąjį Tukrio poelgį. Net pats berniukas buvo tuo nustebintas, kad Arabelius kabinete, direktoriui matant, taip gražiai apsiėmė už jį pakalbėti, jį užstoti, atvirai pasižadėjo nuo šiol būti atsakingu už bet kokį berniuko elgesį mokykloje. Direktorius patikėjo ir žiedą atgal vėl gražino nyciečiams. Nuo tada Arabelius ir Tukris tapo dar artimesniais draugais, o ana mokytoja metė darbą mokykloje, nes nebegalėjo daugiau pakęsti pastarojo mokinio nyciečio. 1996 m. spalio 1 d.