Vienaturčio mokykliniai prisiminimai iš Bakšėnų pradinės mokyklos lankymo metų 23

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Vienaturčio mokykliniai prisiminimai iš Bakšėnų pradinės mokyklos lankymo metų 23

Seni mano prisiminimai iš to praeities meto, kada aš dar tebuvau mažas mokinukas ir lankiau Bakšėnų kaimo pradinę mokyklą. Ir vėl trumpam grįšiu į savo prisiminimus apie tai, kokia buvo pradinėje mokykloje pati pirmoji kalėdinė „Eglutės“ šventė, man mokantis pirmoje klasėje. Tai buvo 1991 metų gruodžio 23 dieną, visai prieš pat didžiąsias metų šventes. Bakšėnų pradinėje man pirmąsyk vyko susitikimo su Kalėdų Seneliu renginys, bet aš prieš tai buvau sirgęs, tad nemokėjau nei savo teksto vaidinime, net ir savo eilėraštuką, skirtą Seneliui buvau beveik pamiršęs, bet vis tiek gavau iš jo rankų man skirtą dovanėlę – raudonos ir geltonos spalvų mielą žaislą – „kamazą“. (Atmenu, kad prieš pat šią šventę mama kažką labai nuo manęs slėpė mūsų namų vienoje spintoje, turbūt tai ir buvo būtent tas žaislas.) Vėl tradiciškai šventė vyko mokyklos koridoriuje, mes, mokiniai, linksminomės, o ant suolų susėdę mūsų tėveliai mus iš šono sau stebėjo. Dar ir iki šiol tai atsimenu (mano dar gyva būdama bobulė kadaise dažnai tai vis primindavo mačiusi), kaip tada koridoriuje, prie pat papuoštos eglutės suskambo muzika, vaikai poromis nuėjo šokti valso, aš, kad ir nelabai mokėdamas, irgi drąsiai nuėjau ir pakviečiau ketvirtokę mergaitę Violetą, su kuria sėdėjau tais metais viename suole, su manim pašokti, ir mes drauge sukomės dviese šalia kitų, irgi poromis šokančių vaikų. Net ir dabar kartais stebiuosi, iš kur pas mane, dar tokį mažą vaiką buvusį, tuomet tiek daug drąsos buvo...