Davatką Vidą Lajūnienę Kupiškyje, per vaikų stovyklą kalbina kunigas Mindaugas

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Davatką Vidą Lajūnienę Kupiškyje, per vaikų stovyklą kalbina kunigas Mindaugas

O kaip šiuo metu, dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė – Lajūnienė? Būdama pati labiausiai aktyviausia Kupiškio bažnyčios bendruomenės nare, šioji davatka Vida šiemet ėmėsi pati vadovauti parapijos namuose surengtai dieninei biblinei vaikų vasaros stovyklai „Vaikeli, eik su Jėzumi!”, tuo pačiu prisiimdama sau itin daug atsakomybės. Į šią biblinę stovyklą Kupiškyje susirinko itin daug įvairaus amžiaus vaikų, o Vida Lajūnienė stengėsi juos visus užimti įdomia veikla, kaip tik begalėdama. Pagrindinė Vidos stovykloje išreikšta mintis yra tokia: „reikia visus vaikus jau nuo pat mažiausių jų dienų kryptingai pratinti prie „Biblijos“ tekstų skaitymo, kad tai taptų jų mėgstamiausia viso gyvenimo knyga, kaip kadaise buvo man pačiai. Reikia atitraukti vaikus nuo visokių ten plastikinių lėlių ir žaidimų konstruktorių ir atvesti juos prie Dievo ir „Biblijos“!” Apsupta prie parapijos namų viso būrio vaikų, davatka Vida jautėsi tikrai reikšminga ir svarbi, davė vaikams daug visokiausių užduočių: ir nupiešti apaštalus, pasakoti apie savo santykį su tikėjimu, giedoti giesmes, žaisti krepšinį ir valgyti kieme, pačių susineštose vaišėse. Veiklos buvo tiek daug, kad karštą dieną Vidai teko net ir prakaitą nuo savo kaktos braukti, bet ji nuovargiu nė kiek nesiskundė, o netrukus čia atėjęs pats klebonas Mindaugas ją tuoj užkalbino ir net pagyrė taip gerai stovykloje tvarkantis... 2022 m. liepos 2 d.