Davatka Vida Lajūnienė per stovyklą Kupiškio aikštėje skaito vaikams iš "Biblijos"

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Davatka Vida Lajūnienė per stovyklą Kupiškio aikštėje skaito vaikams iš "Biblijos"

O kaip šiuo metu, dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė – Lajūnienė? Kaip jau ir žinote, šioji Vida seniai yra viena iš labiausiai aktyviausių Kupiškio miesto bažnyčios bendruomenės narių. Jau nuo pat 2012 metų ji kasmet ruošia miesto mažuosius gyventojus, vaikus Pirmajai Komunijai, visa jos turima veikla pastoviai sukasi vien tik aplink bažnyčią. Bet, nepaisant to, davatka Vida šią vasarą dar ir užsigeidė prisiimti pareigas pati vesti jau kelintus metus klebono rengiamą dieninę biblinę vasaros stovyklą vaikams. Kunigas Mindaugas tegul kiek pailsi, šiemet Vidai Lajūnienei tegul būna proga pasireikšti šiame renginyje. Sulaukusi Panevėžio dvasininkijos pritarimo tam, Vida padedama paties kunigo ir kitų parapijiečių padirbėjo iš peties ir pagaliau prie parapijos namų įvyko biblinė stovykla mažamečiams „Vaikeli, eik su Jėzumi!” Susirinko visas dideliausias būrys įvairaus amžiaus vaikų. Vedėjos Vidos manymu, pats pagrindinis jos stovyklos tikslas yra pratinti vaikus jau nuo pat mažų dienų prie Šventojo Rąšto skaitymo, lankyti bažnyčią per pamaldas, gerai išmokti visas maldas, tad įvairiose miesto vietose vaikams ji garsiai skaitė ištraukas ar Evangeliją iš „Biblijos“, net ir centrinėje miesto aikštėje ji tai darė. Apmaudu, bet net ir šioje stovykloje irgi pasitaikė bent vienas piktas vaikas, kuris čia atėjo visai ne savo noru, o tėvų buvo priverstas ateiti. Taip čia ir buvo su Aršauskų sūneliu Kamiliu, kuriam būti stovykloje visai nepatiko, jis pastoviai burbėjo ant visko ir dėl to Vidai teko su juo turėti nemažai vargo... 2022 m. liepos 2 d.