Kadaise, kai nyciečiai dešimtokai dar mokėsi Kėžių kaimo mokykloje 2

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Kadaise, kai nyciečiai dešimtokai dar mokėsi Kėžių kaimo mokykloje 2

Prisimenant tas labai seniai buvusias praeities dienas, kada nyciečiai paaugliai Tinkis Vinkis, Kristina ir Markas dar tebuvo 10 –os klasės mokiniai ir lankė Kėžių kaimo pagrindinę mokyklą, būtina yra paminėti dar ir kitas pamokas, kurias jiems tekdavo tada lankyti. Šįkart – apie fizinio lavinimo pamokas. Būtent jų metu, susirinkus visai klasei mokyklos sporto salėje, mokiniai čia sportuodami geriausiai ir galėjo pilnai fiziškai ir emociškai čia “išsikrauti” nuo visų per kitas pamokas viduje susikaupusių rūpesčių, pabėgioti, kamuolį pamėtyti, daryti prisitraukimus, sukti lankus… Bet bene visų mėgsmiausias sportinis žaidimas šios dešimtokų klasės mokiniams tuo metu būdavo – kvadrato žaidimas. Kadangi šioje klasėje iš viso buvo 9 mokiniai, tai, stebint fizinio mokytojui, visa klasė tarpusavyje pasiskirstydavo į dvi atskiras priešininkų komandas ir imdavo žaisti su kamuoliu – kas ką galiausiai nugalės? Mat šio komandinio žaidimo specifika ir yra kaip tik tokia, kad komandos bando išmušti viena kitos žaidėjus su kamuoliu. Laimi ta komanda, kuri iškerta visus priešininkų žaidėjus arba iškerta jų daugiau per numatytą laiko tarpą. Vienu iš stipriausių mušėjų šioje klasėje buvo nycietis Markas Reimundas. Jis čia pasižymėjo ir savo vikrumu, ir energija… 2002 m. sausis