Kupkinukas Panevėžyje su Muse Šunėniene eina link miesto eglės

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Kupkinukas Panevėžyje su Muse Šunėniene eina link miesto eglės

Nycių kaimo gyventojai, verslininkai Musė ir Pupsis Šunėnai bei jų kaimynas Popierius Popierėnas ką tik Panevėžio mieste, po netrumpo nesimatymo laikotarpio, ir vėl susitiko su savo senais draugais – Kupkinuku ir Gabija Rubliauskais ir dabar visi drauge eina link miesto centrinės, kalėdinės eglės, kad ją galėtų iš arti pamatyti ir apžiūrinėti. Net ir gėda turėtų būti jiems tai pripažinti, bet visai tikras faktas yra tai, kad per visą praėjusį mėnesį abudu sutuoktiniai Šunėnai taip ir nesurado sau laiko nė bent karto prieiti artyn prie tos pačios papuoštos eglės, nors tikrai daug kartų buvo lankęsi pačiame Panevėžyje, savi verslo reikalai juos ištisai vis vertė vis kažkur ir kažkur kitur ištisai skubėti. Tad tik dabar, po Naujųjų sutikimo, Šunėnams ir pagaliau pasitaikė reali proga, niekur kitur labai neskubant, prieiti palengva ir visai arti prie tos miesto eglės. O beeinant, visi drauge ir dalinosi savo pačių įspūdžiais būtent apie tai, kaip kiekvienas sutiko ir praleido pačią šventinę naktį. Nyciečių trijulė papasakojo apie tai, koks smagus jiems buvo tas metų sandūros vakaras, praleidžiant jį su kaimynais savo kaime esančioje kavinėje, o Kupkinukas su žmona pasakojo, kad jį, o ypač paskutiniąsias valandas, likusias iki Naujųjų atėjimo, praleido būtent šioje miesto vietoje, prie papuoštos eglės, didžiuliame susirinkusiųjų miestiečių būryje, tad ir garsų, ir įspūdingų vaizdų savoms akims buvo tada tikrai į valias. Ir nors pati Gabija į šį šventimą lauke atėjo su ne pačia geriausia savo nuotaika, nes ji slogavo, vyras šiaip ne taip įstengė įkalbėti ją drauge ateiti į šią miesto vietą, tačiau paskui nė vienas dėl to atėjimo čionai tikrai nė kiek viduje nesigailėjo, nes buvo be galo linksma drauge su visais taip viename būryje pabūti... 2020 m. sausio 3 d.