Lunos Dragonienės vyras Tomas ant Kupiškio marių liepto prasilenkė su davatka Vida

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Lunos Dragonienės vyras Tomas ant Kupiškio marių liepto prasilenkė su davatka Vida

Tą karštą penktadienio popietę, kada Nycių kaimo gyventojas, turtuolis Batuotas Katinas su keliais savo kaimynais ir panevėžiečių Dragonų pora laiką sau leido poilsiaudami pliaže prie pat Kupiškio marių, ten pat gretimai sukiojosi ir miestietė davatka, Vida Pribeldaitė – Lajūnienė, bet ji pradžioje dar kol kas nežinojo to, kad visai šalimais esama ir tų nyciečių. Nuėjusi nuo pat valčių elingo pastato į marių vandenį nutiestu lieptu, toji Vida Lajūnienė niurktelėjo į šiltą marių vandenį, ėmė plaukti ir maudytis. Kai moteris vėl išlipo atgal iš vandens, būtent ant to paties liepto ji eidama prasilenkė su einančiu maudytis Lunos Dragonienės vyru Tomu, kuris ją tuoj pat ir nužvelgė su keistu, nuostabos pilnu žvilgsniu. Faktas, kad pati davatka Vida iš savo pusės visiškai nepažįsta to Tomo Dragono, o jis jos irgi nepažįsta. Pačiam Tomui irgi pasirodė, kad šioji moteris su savo apranga atrodo ganėtinai keistai, nes visos kitos moterys prie vandens tikrai taip nesirengia. Eidama atgal pro pat valčių elingo terasoje kitus sėdinčius asmenis, tik dabar pamatė tai, kad čia sėdi ir šitas nycietis Batuotas Katinas su grupele draugų. Ir jai iškart net akys išsiplėtė iš nuostabos, kai dar kartu išvydo, kad čia pat yra sėdintis ir anas Tukurutis, kurį ji visada vadinanti „labai nusidėjusiu okultistu“. Bet nieko Vida jiems taip ir nepasakė, tik pasistengė kuo skubiau išeiti laukan, grįžti atgal į pliažą ir buvo su jau pagedusia savo nuotaika... 2022 m. liepos 22 d.