Nycietis Džerijus parduotuvėje skaito žurnale apie grupės "Scooter" išleistą naują albumą

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nycietis Džerijus parduotuvėje skaito žurnale apie grupės "Scooter" išleistą naują albumą

Ėjo tada jau antri metai iš eilės nuo Kupiškio P. Natulionio mokyklos pabaigimo dienos, jau buvo pasibaigę visi jo mokslai, kada tas Nycių kaimo gyventojas, Katinų globotinis Džerijus Peliukas kaip tik vėl lankėsi Kupiškio mieste ir susitiko ten kitą nycietį, kuris vis dar tebesimokė „natulionkėje“ – Popierių Popierėną. Drauge jiedu užsuko į prekybos centrą „Maxima“, esantį priešais Savivaldybę, jame iškart patraukė prie spaudos skyriaus, ėmė vartyti vyrams skirtus žurnalus ir, dideliam savo maloniam nustebimui, rado viename jų straipsnį apie ką tik išėjusį savo mėgstamos grupės naują albumą. Kovo mėnesio žurnalo „FHM“ numeryje buvo aprašyta apie tai, kad vokiečių techno muzikos grupė „Scooter“ ką tik išleido naują savo albumą „The ultimate aural orgasm“. Labai graži recenzija buvo apie šią grupę parašyta. Ir tikrai teisinga. Nes teisybė, kad iš grupės „Scooter“ muzikos yra juokiamasi, nes net ir mokykloje, tarp buvusių Džerijaus klasės draugų buvo tada tokių asmenų, kurie drįsdavo atvirai sakyti, kad ši grupė – neva „lopų“ grupė. O Džerijus tada jiems taip atkirsdavo atgalio: „Jūs tik patys esate „lopai“, kadangi nemokate vertinti geros šokių muzikos ir ją tik niekinate!” Džerijus su Popieriumi jau žinojo tai, kad nuo praeitų metų grupėje „Scooter“ yra atėjęs naujas narys – Michael Simon, pakeitęs Jay Frog. Tad dabar ir paaiškės, ko yra vertas jo atėjimas į grupę, ar jis irgi sugebės grupėje kurti tokią pačią gerą šokių muziką. Naujojo albumo nyciečiai tuo metu dar buvo neturėję, bet jau kantriai laukė, kada jis bus pardavimui atvežtas į parduotuvę ir Kupiškin. 2007 m. kovas