Religinė fanatikė Vida parduotuvėje garsiai bara horoskopus skaitančius žmones

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Religinė fanatikė Vida parduotuvėje garsiai bara horoskopus skaitančius žmones

O kaip šiuo metu, dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė – Lajūnienė? Dėl ko visų labiausiai toji miestietė Vida dabar yra savo širdies viduje pergyvenanti – ogi dėl to, kad paprasti pasauliečiai žmonės aplink ją vis labiau yra tolstantys nuo Dievo, ir ji, kaip tikrai itin gyliai tikinti moteris, negali to nematyti ir dėl to nesielvartauti. Ir Vida Lajūnienė šitą tokį nutolėjimą mato daugelyje dalykų. Štai kad ir spaudoje išspausdintuose horoskopuose. Ir tai šią davatką labai liūdina, kartu ir pykdo – ji gi jau nuo seno žino, kad skaityti horoskopus ir ypač jais tikėti paprastam tikinčiajam yra gan nemaža nuodėmė. Juk tai pažeidžia pirmąjį Dievo įsakymą. Vida niekada neskaito horoskopų, jos vyras – irgi. Štai čia ir pasireiškia miestietei tas žmonių nutolimas nuo Dievo, kada net prekybos centruose žmonės ima į rankas spaudą, ieško juose esančių horoskopų ir čia pat, vietoje tuos skaito. Vidai tai matant, negera širdyje būna, tad taip ir kyla jai noras padėti žmonėms grįžti į doros kelią, pakeisti sugedusį pasaulį aplinkui ir dėl to su malonumu, kai tik nueina į prekybcentrį Kupiškyje bei ten pamato horoskopus skaitančius pirkėjus, puola garsiai juos dėl to barti ir vis prašo jų, kad daugiau jie nebeskaitytų niekur horoskopų, nes tai konkretus ėjimas į nuodėmę. Vieni į šį Vidos prašymą pasižiūri su šypsena veide, kiti gi iškart ją pasiunčia velniop ir vis tiek savo daro. Tad parduotuvėje atkalbinėti kitus žmones nuo horoskopų skaitymo Vidai tapo jau įprasta jos pačios tradicija, ji jau seniai tai daro, vedina tvirto savo siekio išvesti iš blogo kelio kitus gyventojus. Tas pats vėl vyko ir šįsyk, „Maximoje“... 2022 m. balandžio 6 d.