Vaikystės memuarai, susiję su žurnalu "Genys" 39

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Vaikystės memuarai, susiję su žurnalu "Genys" 39

Toliau vėl tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar metas papasakoti apie tą momentą, kada aš gavau 1996 metų rugsėjo mėnesio žurnalo „Genys“ numerį. Buvo tada jau ir vėl rugsėjis, buvo jau ir vėl prasidėjęs ruduo. Ėjau jau į šeštą klasę Salamiesčio pagrindinėje mokykloje. Kad nukakčiau tiesiai į savo mokyklą, rytais man jau nebereikėdavo eiti iki pat kryžkelės, pakakdavo nueiti tik iki vieškelio, o ten pravažiuojantis mokyklos mikroautobusas paimdavo vidun ir nuveždavo tiesiai į vietą. Bakšėnų pradinė mokykla tada jau buvo uždaryta, tad dėl to autobusiuke tik dar labiau pagausėjo vežamų mokinių. Po įvykusios mano kieme žaislų vagystės nutrūko galutinai mano draugystė su klasioku Šarka, nes juo nebepasitikėjau daugiau. Gerai atsimenu net tą Rugsėjo Pirmosios šventę mokykloje, kada po atostogų vėl sėdėjome visi savo klasėje, o man už nugaros stovėjo stendas, kuriame buvo gražiai išdėlioti visi septyni iki tol, praeitais mokslo metais išleisti mokyklos laikraštėlio „Bildukas“ numeriai, o aš irgi jaučiau savotišką pasididžiavimą savimi, kad irgi buvau šalia, kai tas leidinukas tik pasirodė. Tuo tarpu namie vis dar tęsėsi naujo tvarto statybos, bei dar buvo pradėtas ir kasti naujas vandens šulinys, tad svetimų žmonių kieme buvo iki valiai. Pastarąjį „Genio“ numerį aš gavau saulėtą ir vaiskią rugsėjo rudenišką dieną, tik grįžęs iš mokyklos namo. Buvo jau mėnesio vidurys. O tą dieną mums dar ir javų lauke miežius kūlė su kombainu, po kūlimo grūdai buvo supilti į mūsų traktoriaus „T – 16“ priekinį kėbulą, tad po darbo aš užlipau į kėbulą, atsisėdau ant tų naujo derliaus grūdų krūvos, atsiverčiau naująjį „Genį“ ir panirau į skaitymą. O ten gi dar buvo parašyta ir apie krepšininko Šarūno Marčiulionio dukrą Kristiną... 1996 m. rugsėjis