Vyriškis Kupiškio "COVID - 19" mobiliajame punkte bandė pabėgti nuo procedūros

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Vyriškis Kupiškio "COVID - 19" mobiliajame punkte bandė pabėgti nuo procedūros

Visokių nutikimų, visokių įdomių linksmų ir liūdnų kuriozų jau buvo nutikę tame prie pat įvažiavimo į Kupiškio miestą, trikampiame pakelės žemės sklype esančiame Zuntės Koronaviruso (COVID -19) mobiliajame tyrimų punkte per visą jo veiklos laikotarpį, bet tokio kaip šis – tikrai dar ne. Buvo tai eilinė apsauginius kostiumus vilkintiems punkto medikams diena, jie kaip ir įprastai vaikščiojo ištisai per kelią link dešiniajame jo kelkraštyje vorele sustojusių automobilių, ėmė iš čionai atvažiavusių pacientų dėl Koronaviruso tyrimo ėminių tepinėlius ir nesitikėjo iš tų atvykėlių sulaukti labai rimtų problemų. Bet tai netikėtai ir įvyko: buvo čionai su sena „Mazda“ atvažiavęs ir toks senyvas vyriškis, kuris dėl „kovydo“ tyrimo atsivežė čia du savo vaikus, kosinčius sūnų ir dukterį. Dukra be vargo leidosi medikams paimti iš jos tepinėlius, bet jaunasis sūnus, kurio vardas Tautvydas, pasinaudojęs proga, staigiai išlipo iš automobilio, perbėgo per kelią, pralėkė pro palapinę ir ėmė sparčiai bėgti kuo tolyn, į miesto pusę – jis buvo nusprendęs verčiau pabėgti iš punkto, bet jokiu būdu nesileisti medikams iš jo paimti tuos tyrimus. Patys kostiumuotieji medikai į tai reagavo žaibiškai ir išsyk jį ėmė vytis. Bėgdamas Tautvydas nesileido į kalbas, rėkavo garsiai, kad jis visą tą šį virusą ir tuos jo tyrimus laiko tik paprasčiausia afera, tad jis su jos sąlygomis ir nesitaikstys tikrai, priešinsis joms, visokiais bjauriais žodžiais plūdo punkto medikus, o kartu net ir valdžios atstovus, patį ministrą. Bet visgi toli jis taip ir nenubėgo – galiausiai pargriuvo, pribėgę medikai tuojau iš jo paėmė tepinėlius, o pribėgę policininkai užlaužė jam rankas ir įsodino į savą mašiną, nes gi jis pažeidė įstatymą, galbūt būdamas sergantis bandė priešintis medikų darbui... 2020 m. spalio 6 d.